Informace na cestu

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

V zemi existuje poměrně široká síť soukromých lékařů, kde je třeba za každý zákrok platit.
Telefon první pomoci: 124, v Sarajevu 611-111, v Sarajevu dále hlavní nemocnice 444-800, 666-620, 664-724
Policie: 122, v Sarajevu 664-211, 664-212
Hasiči: 123, v Sarajevu 664-115

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Celní předpisy pro běžné turistické cesty jsou velmi obdobné našim /limity na alkohol, cigarety atd./ Nejsou známa množstevní omezení na dovoz zboží (vč. živých zvířat) z ČR.
Nejsou omezení pro dovoz a vývoz valut a místní měny. Nepožaduje se prokazování finančního zajištění, není povinná směna valut.

MĚNA

Konvertibilní marka nebo Euro (1,9 KM = cca 1 EURO)
Ceny potravin: Mléko – 1 EUR/l, chléb – 0,25-0,5 EUR, maso – cca 7,5 EUR/kg. Ceny sezónního ovoce a zeleniny jsou oproti ČR podstatně vyšší (až na rajčata, papriky a melouny).
Ceny benzínu se pohybují okolo 1 EURA/l. Na území BaH nejsou dálnice nebo silnice s placeným použitím.

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE

Území BaH je v současné době relativně klidné, cizím návštěvníkům nehrozí nebezpečí. Běžná pouliční kriminalita je v BaH na relativně nízké úrovni.

Komentáře jsou uzavřeny.